Klima inverter

Napredna tehnologija koja reguliše brzinu rada kompresora, a samim tim i potrošnju el. energije – ekonomičniji rad. Inverter klima uređaji mogu da se koriste i kad je temperatura u minusu, uglavnom do -15 step.Osnovne prednosti inverter uređaja su:

EKONOMIČNOST

Za razliku od ON-OFF klima uređaja, klima uređaji sa inverterom mogu da kontrolišu brzinu rada kompresora tako da on radi optimalnom brzinom čime su gubici energije svedeni na minimum. Kada temperatura u prostoriji dostigne željeni nivo, inverter može da smanji brzinu rada kompresora na optimalanu vrednost i da održi željenu temperaturu, pa tako smanjuje Vaš račun za struju za oko 44% na godišnjem nivou u odnosu na ON-OFF klima uređaje.

klima inverter

BRZINA AKLIMATIZACIJE

Još jedna važna osobina inverterskih klima uređaja jeste brzina postizanja željene temperature prostorije koja je 4 puta brža nego kod ON-OFF kompresora.

 

za testiran LG uređaj

NIZAK NIVO BUKE

Zbog inovacija u konstrukciji ventilatora i motora unutrašnje jedinice nivo buke kod nekih inverterskih uređaja ne prelazi 20dB, a zbog smanjena vibracija kompresora u spoljnoj jedinici nivo buke ne prelazi 45dB.