PARTNERSTVO SA KLIMA SERVISOM BEOGRAD

Ključne smernice Klima servisa Beograd u poslovanju su podizanje kvaliteta naših usluga, povećanje asortimana proizvoda i usluga kao i dugoročni opstanak na tržištu sa konstantnim rastom. Zbog toga je Klima servis Beograd zainteresovan  za svaki oblik saradnje sa potencijalnim investitorima, uvoznicima, velikim i srednjim preduzećima kao i malim firmama i servisima širom Srbije.

Vaše predloge za saradnju možete  poslati putem “pisma o namerama”.

Fill in the form of a partnership

Browse...

The maximum size of 10 MB

Please wait...