Takođe vršimo premeštanje – selidbu klima uređaja (sa jednog mesta u stanu na drugo ili iz jednog stana u drugi).

Demontaža klima uređaja je operacija koja se najčešće vrši radi izvođenja dodatnih građevinskih radova u prostoriji ili zbog premeštanja klima uređaja na drugu lokaciju. Od svih opracija vezanih za zidne split klima uređaje ova je i najkomplikovanija.

Često ovu operaciju vrše nestručna lica nepoštujući propisanu proceduru za dati tip klima uređaja jer je laički smatraju jednostavnom. Iz iskustva našeg servisa se pokazalao da je svaka treća ili četvrta klima premeštena na nestručan način što je najčešće dovelo do potpunog curenja gasa. Kada se ovo desi rizik za pregrevanje kompresora raste a da korisnik to i ne primećuje.To znači da se spoj ponovo mora povezati(prepertlovati) a klima vakumirati i napuniti ponovo gasom. Da ne pominjemo da se prilikom rada klima uređaja bez freona kompresor oštećuje.

Još veća greška nastaje ako se cevovod ne zaštiti od ulaska prljavštine, vlage i peska. Ovo može kasnije dovesti do potpunog kvara klima uređaja usled zapušenja cevovoda. Ovaj kvar se uglavnom ne može popraviti a klima uređaj se rashoduje i postaje neupotrebljiv. Ako se demontiran klima uređaj ne montira odmah potrebno je izvršiti njegovu konzervaciju.

Preporučuje se korisnicima da prilikom demontaže klima uređaja urade i veliki servis jer je tada i SJ i UJ potpuno dostupna pa je ova operacija dosta jeftinija a servis kvalitetniji!

Posle ove operacije može se obaviti premeštanje i nova montaža klima uređaja. Važno je napomenuti da treba zameniti kompletnu izolaciju na cevovodu bez obzira na to u kakvom je stanju. Ovo se ne radi samo iz estetskih razloga već pre svega zbog provere cevovoda tj. mora se proveriti da li cevi nisu previše spljoštene tj. uklještene prilikom demontaže i premeštanja. Ako se ovo desi može vrlo brzo doći do crkavanja kompresora! Kada se sve ovo uradi može se pristupiti montaži klima uređaja na propisan način.