Koja veličina klima uređaja je potrebna?

Kapacitet klima urеđaja se određuje na osnovu više parametara: veličina prostorije (oblik i namena), položaj prostorije (broj “sunčanih” strana), površina zastakljenih površina, broj električnih uređaja u prostoriji, postojeća termička izolacija prostorije (zgrade), broj osoba koji boravi u prostoriji, položaj unutrašnje jedinice. Na osnovu ovih – osnovnih parametara se može približno odrediti neophodna jačina klima uređaja. Kapacitet klima uređaja se uzražava u količini toplote koju uređaj razmeni sa okolinom u jedinici vremena tj. najčešće u Btu.

Btu ili BTU je skraćenica od British thermal unit. To je količina energije koja odgovara energiji od 1055 J (Džula).

snaga klima uredjaja

Na našem tržištu su najčešće zastupljeni uređaji od 9000Btu, 12000Btu, 18000Btu, 24000Btu, 36000Btu i slično.
Za manje prostorije do 15 m2 kao što su spavaća soba, radna soba, kuhinja i predsoblje može se koristiti klima uređaj kapaciteta 9000Btu/h.
Za veće površine od 15 – 30 m2 mogu se koristiti klime kapaciteta 12000Btu/h.

Za precizno izračunavanje potrebne količine toplote/hladnoće u nekom prostoru postoji veliki broj programa koji će precizno odrediti kapacitet uređaja. Za to je potrebno izaći na teren i uraditi projekat.

Prilikom izbora kapaciteta klima uređaja treba se rukovoditi činjenicom da treba birati prema nominalnom kapacitetu a ne prema maksimalnom. Takođe, ako je proračun pokazao da Vam je portrebno 8500Btu/h pametnije je izabrati klimu koja je za jedan red većeg kapaciteta tj. klimu koja daje 12000Btu/h, jer ako klima radi stalno punim kapacitetom značajno joj se smanjuje radni vek i troši veću količinu energije a u ekstremnim vremenskim prilikama neće biti od potpune koristi.