Podaci za identifikaciju

Poslovno ime: KLIMA SERVIS KMB 
Adresa: Beograd-Voždovac | Vojvode Stepe 343
Matični broj: 65339072
PIB: 111332643
Šifra delatnost: 9522
Telefon: +381 11 249 34 11 ; +381 64 039 10 10
e-mail: info@klimaservisbeograd.com
Web stranica: www.klimaservisbeograd.com